وب سایت شخصی دکتر رضا صمدی منو

پاسخ سوال میان ترم درس برنامه نویسی

سوال: برنامه ای بنویسید که n عدد تصادفی بین صفر تا یک را ایجاد کند و تعداد اعداد تصادفی کمتر از نیم را نمایش دهد.

#include <iostream>
using namespace std;
int main(void)
{
int i, n, m = 0;
double a;
cin >> n;
for(i = 0; i < n; i++)
{
a = (double)rand() / RAND_MAX;
if(a < 0.5)
m++;
}
cout << m << endl;
return 0;
}

  • از ارسال پیام شما متشکریم . میتوانید از کد های اچ تی ام اس strong , code و a href استفاده کنید.

    Comment moderation is enabled, no need to resubmit any comments posted.