وب سایت شخصی دکتر رضا صمدی منو

نمرات میان ترم ریاضی مهندسی نیم سال دوم ۹۴-۹۳

ردیف شماره دانشجو نام دانشجو رشته نمره از 20
1 9123207579 کنترل غ
2 8810006034 کنترل غ
3 9123207411 کنترل 10.5
4 9123026687 مخابرات 10
ردیف شماره دانشجو نام دانشجو رشته
1 9223207306 کنترل غ
2 9223207113 کنترل 0
3 9323026081 مخابرات 16.5
4 9223207533 کنترل 7.5
5 9323048063 برق 9.5
6 9123026563 مخابرات 0
7 9223026389 مخابرات 7
8 9223026301 مخابرات 4.5
9 9223207226 کنترل 4.5
10 9223026221 مخابرات 9
11 9223207339 کنترل 4
12 9223026470 مخابرات 10
13 9123026381 مخابرات 3.5
14 9123207182 کنترل غ
15 9123026405 مخابرات 2
16 9223207817 کنترل 11.5
17 9223207566 کنترل 9.5
18 9223207099 کنترل 7.5
19 9223207759 کنترل 12
20 9223026403 مخابرات 4
21 9223026458 مخابرات غ
22 9223026298 مخابرات 3
23 9223026094 مخابرات 6
24 9223207420 کنترل غ
25 9223207679 کنترل 10
26 9223026607 مخابرات 10
27 9223026049 مخابرات غ
28 9223026492 مخابرات غ
29 9223026141 مخابرات 9
30 9123026676 مخابرات غ
31 9223207419 کنترل 13
32 9223207475 کنترل 10
33 9223026107 مخابرات 4
34 9223026696 مخابرات غ
35 9223207146 کنترل 0.5
36 9123026450 مخابرات 5
37 9223026505 مخابرات 8.5
38 9223026367 مخابرات 5.5
ردیف شماره دانشجو نام دانشجو رشته
1 9122393232 فرایند 6
2 9322205211 ابزار دقیق 12.5
3 9222205724 ابزار دقیق غ
4 9222392395 فرایند 7
5 9322205200 ابزار دقیق غ
6 9222392362 فرایند غ
7 9322205299 ابزار دقیق 5
8 9222032716 ساخت 10
9 9222205713 ابزار دقیق 7
10 9222032443 ساخت 5.5
11 9322032021 ساخت 6.5
12 9222032658 ساخت غ
13 9322205039 ابزار دقیق 7
14 9322205175 ابزار دقیق غ
15 9322205197 ابزار دقیق 13
16 9222392453 فرایند غ
17 9222032501 ساخت 3
18 9322205426 ابزار دقیق 19
19 9222205768 ابزار دقیق 11
20 9222032329 ساخت 4
21 9222032352 ساخت 8.5
22 9222205848 ابزار دقیق 8

 

  • از ارسال پیام شما متشکریم . میتوانید از کد های اچ تی ام اس strong , code و a href استفاده کنید.

    Comment moderation is enabled, no need to resubmit any comments posted.