وب سایت شخصی دکتر رضا صمدی منو

نمرات میان ترم تجزیه و تحلیل نیم سال دوم ۹۴-۹۳

ردیف شماره دانشجو نام دانشجو رشته
1 9324026361 مخابرات 3
ردیف شماره دانشجو نام دانشجو رشته
1 9222904099   قدرت 3
2 9222905274   قدرت 2.5
3 9122905481   قدرت 2.25
4 9222904486   قدرت 2
5 9222905332   قدرت 1.75
6 9322904575   قدرت 2.5
7 9222904691   قدرت 2.25
8 9122905050   قدرت 0.5
9 9222905105   قدرت 1.5
10 9322904348   قدرت 2.5
11 9222905138   قدرت 2
12 9222904588   قدرت 1
13 9222904862   قدرت 0.5
14 9222904919   قدرت 2.5
15 9222904782   قدرت 2.75
16 9222905218   قدرت 2.75
17 9122905914   قدرت 0.5
18 9222904726   قدرت 2
19 9222904613   قدرت 1.5
20 9222904055   قدرت 2.75
21 9222905310   قدرت 2.75
22 9222905194   قدرت 2.25
23 9322904495   قدرت 1
24 9222904793   قدرت 2
25 9222905161   قدرت 2.75
26 9122905721   قدرت 1.5
27 9122904068   قدرت 2
28 9222904704   قدرت 3
29 9122905889   قدرت غ
30 9222904431   قدرت 2
31 9222904135   قدرت 2.75
  • از ارسال پیام شما متشکریم . میتوانید از کد های اچ تی ام اس strong , code و a href استفاده کنید.

    Comment moderation is enabled, no need to resubmit any comments posted.