وب سایت شخصی دکتر رضا صمدی منو

تابع چگالی سیگنال پنهان سازی شده در SCS

با سلام،

در این پست قصد دارم پیاده سازی تابع چگالی سیگنال پنهان سازی شده در روش مدولاسیون اندیس کوانتیزاسیون اسکالر را بیان کنم. ابتدا فرمول ها را مرور کرده و سپس پیاده سازی در نرم افزار متلب را با رسم شکل نشان خواهم داد. سیگنال پنهان سازی شده در روش مدولاسیون اندیس کوانتیزاسیون اسکالر به صورت زیر است:

هدف محاسبه تابع چگالی سیگنال پنهان سازی شده به شرط معلوم بودن پیام، با فرض داشتن تابع چگالی میزبان است. اگر مراکز کوانتزاسیون شیفت یافته به صورت زیر تعریف شوند:

آنگاه اثبات می شود که تابع چگالی سیگنال پنهان سازی شده به شرط معلوم بودن پیام به شکل زیر خواهد شد.

با توجه به رابطه:

می توان تابع چگالی سیگنال پنهان سازی شده به شرط معلوم بودن پیام را به شکل زیر هم نوشت.

در نهایت تابع چگالی سیگنال پنهان سازی شده به صورت زیر حاصل می شود.

پیاده سازی نرم افزاری مباحث بالا در نرم افزار متلب از اینجا قابل دانلود است. خروجی تابع pdf_y تابع چگالی سیگنال پنهان سازی شده به شرط معلوم بودن پیام است. در حالت باینری p=2 توابع چگالی سیگنال پنهان سازی شده به شرط معلوم بودن پیام برای مقادیر مختلف آلفا در شکل های زیر رسم شده است. همچنین به مقایسه توابع چگالی سیگنال پنهان سازی شده و سیگنال میزبان برای مقادیر مختلف آلفا توجه کنید.

گزارش بالا از این لینک قابل دانلود است.

  • از ارسال پیام شما متشکریم . میتوانید از کد های اچ تی ام اس strong , code و a href استفاده کنید.

    Comment moderation is enabled, no need to resubmit any comments posted.